Tuesday, July 25, 2023

Живот, еволуција, ентропија

Ако имаш кућу и оставиш је „зубу времена“, полако ће да пропада док се потпуно не уруши. Ентропија - принцип материје и материјалног свијета.

А биљке које бујају око напуштене куће – живот. Биљке нису само материја, иначе би се и оне „урушавале“ као и кућа.

Гравитација нас вуче доле, а дух стреми горе. Боримо се, трудимо се, копамо, правимо, радимо, читамо, пишемо, дружимо се, волимо... Да ли је могуће да инерцијом и лијеношћу, па макар и током милиона година, неким стицајем околности достигнемо ведре и лагане висине духа? (И још да такав случајан склоп околности потраје дуже од тренутка?)

Ако идем десно, да ли могу стићи лијево? Ако падам, да ли очекујем да ћу доспјети у висине?

Не може живот настати ентропијом, јер су то супротни, сукобљени смјерови. Ентропија разграђује, живот гради, ствара. Ентропија разграђује аутоматски, по силама материјалне природе, живот гради насупрот њима, циљано, смишљено, са великим трудом и из велике жеље.